Tuesday, 6 March 2012

Workshop 2011 in troduction of Dr. Sanjeev Dole.mpg

Adv. Rajendra Pathak introduces Dr. Sanjeev Dole to invitees of workshop.
In his clinic work shop venue 2 was conducted.

अॅड. राजेंद्र पाठक कार्यशाळा 2011 मधील उपस्थित निमंत्रितांशी डॉ संजीव डोळे यांची ओळख करून देताना. डॉ. डोळे यांच्या घोले रस्त्यावरील क्लिनिकमधे या कार्यशाळेचे कामकाज चालले होते.